Mladost Leskovac

Mladost Leskovac

Proizvodno-trgovinsko preduzeće Mladost DOO iz Leskovca osnovano je 1991.godine. Preduzeće se na početku bavilo proizvodnjom i pakovanjem dijetetskih proizvoda, pakovanjem čajeva i praškastih proizvoda. Narednih godina, dešavanja na tržištu i razvoj tehnologije uslovili su širenje proizvodnje. Proizvodni program je obogaćen uvođenjem sledećih vrsta proizvoda: supa, supenih kocki, začina, začinskih smeša, pudinga, šlagova, novih čajeva i drugih. Od 2010. godine bavi se i proizvodnjom oblandi. Proizvodima je pored kvaliteta, svojstven i savremeni dizajn ambalaže.
Rast proizvodnje praćen je i porastom broja zaposlenih. Takođe je proširen i renoviran proizvodni pogon.

Jedan od osnovnih ciljeva preduzeća jeste ostvarivanje adekvatnog nivoa kvaliteta proizvoda i celokupnog poslovanja, kao i njegovo kontinuirano poboljšanje. Kvalitet proizvoda potvrđuju i sertifikati HACCP i EEIG. Pored garancije kvaliteta za sopstveni brend, Mladost stoji iza kvaliteta proizvoda iz svog asortimana pod privatnom robnom markom velikih sistema u zemlji i inostranstvu. Preduzeće učestvuje na domaćim i međunarodnim sajmovima, gde osvaja mnogobrojne nagrade.
Stalnom kontolom kvaliteta repromaterijala, izborom najboljih sirovina, građenjem dugoročnih odnosa sa sopstvenim dobavljačima, praćenjem tehnoloških novina, implementacijom inovativnih metoda, društvenom odgovornošću kako prema sopstvenim zaposlenima, tako i prema zajednici i okolini teži ka izgradnji prepoznatljivosti brendova kao zdravih, sigurnih i pristupačnih prehrambenih proizvoda.
Mladost proizvodi se plasiraju kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Distribucija je organizovana na tržištu Srbije, Makedonije, Grčke, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Švajcarske, Švedske, Amerike, Kanade i Australije.

Razvojem novih proizvoda i usluga, stalnom modernizacijom i doslednom kontrolom, preduzeće teži da ostvari „Zadovoljstvo za celu porodicu“.

Zadovoljiti potrebe potrošača ponudom proizvoda adekvatnog nivoa kvaliteta, u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, pozitivnim propisima i društvenom odgovornošću.

Postizanje visoke pozicije na domaćem i inostranom tržištu kroz stalni razvoj i kontinuirano unapređenje poslovanja, kao i stvaranje bliskih odnosa sa društvom u celini.

Usmereni smo na proizvodnju kvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda.  Gradjenjem dugoročnih, partnerskih odnosa sa svojim dobavljačima pribavljamo  zdravstveno ispravne sirovine visokog nivoa kvaliteta. Kontinuiranim usavršavanjem naših zaposlenih i uspostavljanjem kontrole kvaliteta, težimo ka ispunjavanju zahteva zakonodavstva i potrošača koji se odnose na kvalitet i sigurnost proizvoda.

Brinemo o svojim zaposlenima i društvenoj zajednici razvijajući pre svega korektne odnosa sa njima. Svesni i vodjeni činjenicom značaja društvene odgovornosti, spremni smo da posvetimo sve veću pažnju tom pitanju.

Suočeni sa problemom sve veće zagadjenosti životne sredine, težimo da naša poslovanje organizujemo u pravcu što manjeg negativnog/štetnog delovanja na sredinu u kojoj se ono odvija. S obzirom na izuzetnu važnost sredine u kojoj preduzeće funkcioniše, ovaj aspekt društvene odgovornosti sagledavamo zasebno.